Yatırımcı Olun

IF&PARTNERS’ın her yıl incelediği yüzlerce firmadan büyüme potansiyeli en yüksek, ticari riski en düşük olan işletmelere yatırım yapabilirsiniz. 

Biz,  Ticaret ve Sanayi Odaları, Kosgeb, Teknokentler gibi kurumlarda gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve işbirlikleri sonucu her yıl yüzlerce işletmeyi kapsamlı analizlere tabi tutuyor, potansiyeli yüksek olanları doğru yatırımcılara sunuyoruz. Ana yatırım kriterlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.   

 • 1- En Az 3 Yıldır Faal Olması: Yeni kurulan işletmelerin %80’inin ilk 3 yılda kapandığı göz önüne alınırsa, değerlendirdiğimiz işletmeler kendilerini piyasada kanıtlamış işletmelerden oluşmaktadır. Böylece risk minimize edilmektedir.
 • 2- Satış Hacminin En Az 3 Milyon TL Olması: İşletme ürün ve hizmetleri ile belli bir büyüklüğe sahip olmalıdır. 
 • 3- İşletmenin Faaliyet Karı Üretmesi: Faaliyet karı üretemeyen işletme, değer ve pozitif nakit akışı üretememektedir. Seçtiğimiz işletmeler mevcut durumda karlı olmakla beraber bu karı katlama potansiyeline sahip olan işletmelerdir.
 • 4- Büyüme Sermayesi: İşletmenin yatırımcıdan alacağı yatırımın işletmenin büyümesi için kullanılacak olması ve şirkete yatırılması gerekmektedir. 
 • 5- Kurumsal Yönetişim: Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri seçilen şirketlerin ödün verilmeyen prensipleri olmalıdır. 
 • 6- Yönetim Ekibi: Şirket hissedar ve yöneticilerinin başarı için fedakarlık yapma motivasyonun yüksek olması ve şirketi geleceğe taşıyabilecek vizyona sahip olmaları gerekmektedir. 
 • 7- Gelecek Potansiyeli: İşletme, potansiyeli yüksek sektörde niş alanları sahiplenen hızlı balık olmalı ve rakipleri ile net bir fark yaratabilmesi gerekmektedir. 

Amacımız: Yüksek potansiyele sahip işletmelerin stratejik sermaye katkısı ile 5 yıllık süreçte 5+ kat büyüme ve değer artışı sağlamalarıdır. 

IF&PARTNERS ekibinin katkısı, yüksek potansiyele sahip işletmeleri seçmek ve analiz etmekle kalmıyor, işletme yönetimi ile uzun bir yolculuğa birlikte çıkıyoruz. Yatırım yaptığınız işletmelere; 

 • Şirketlerin stratejik hedeflerinin belirlenmesi,
 • Performansa dayalı İnsan Kaynakları yapısının oluşturulması,
 • Şeffaf, gelişen ve hızlı büyüyen şirket kültürünün yaratılması,
 • Uluslararası büyüme tecrübesi ile global bakış açısı,
 • Finansal mühendislik, sağlıklı nakit akışı ve raporlama sistemlerinin kurulması,
 • Operasyonel verimlilik artışı, yönetim tecrübesi ve İcra Kurulu temsili sağlıyoruz.

Ayrıca İç Denetim Hizmeti ile işletmeleri denetime tabi tutuyor ve size periyodik raporluyoruz.
Tek bir firmaya yapılacak yatırım aralığı 1 Milyon TL ile 10 Milyon TL arasında değişmektedir.

Peki nasıl başlamalı? Sizi daha iyi tanımak isteriz.